Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder

Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder

Mesto/Stihl – Plastic Nozzle Holder


£3.95 excl. VAT

£4.74 incl. VAT


Mesto Plastic Nozzle Holder

Plastic nozzle holder with washer

Suits all Mesto & Stihl spray lances